شرکت مهندسین استیم آرمه

Steam Arme Engineering co

عملیات نقشه برداری وترازیابی در اجرای شبکه فاضلاب

در پروژه های اجرای شبکه فاضلاب نقشه پروفیل های طولی مسیر لوله گزاری و نقشه محدوه طرح به مجری پروژه داده می شود ،در این نقشه ها کدهای ارتفاعی طرح قید شده با این حال بر مجری پروژه واجب است تراز های پروفیل ها،بنچ مارک های و پلان منطقه را چک و بررسی نماید که اگر در آن اشتباه ویا تغییری در محدوده پروژه به وجود آمده متوجه و برای آن پیش بین و تغییرات لازم را در نظر گیرد.

اقداماتی که می بایست در زمان نقشه برداری شبکه فاضلاب انجام داد:

 1. قبل از اجرا باید از ادارات آب و مخابرات و گاز استعلام محل تاسیسات ادرات اخد شود تا مسیر اجرای پروژه با تاسیسات موجود برخود نداشته باشد.
 2. بنچ مارک هایی که در زمان تحویل زمین به مجری طرح داده می شود جهت اطمینان از صحصح بودن بهتر است بهم بست شود تا از صحیح بودن آن ها اطمینان حاصل شود.
 3. بعد از اطمینان از صحصح بودن بنچ مارک ها بهتر است نقاط کمکی بنچ مارک در محدوده پروژه پخش نمود تا در زمان اجرا دست رسی به نقاط مرجع فراهم باشد.
 4. نکته : بنچ مارک ها در محل هایی می بایست باشد که در طول زمان در آن محدوده تغییر فیزیکی به وجود نیاید و نقطه بنچ مارک مشخص و قابل برداشت باشد.
 5. مرحله مهم و حایز اهمیت گچ ریزی محل اجرای لوله گذاری و منهول ها می باشد، یکه نقشه بردار با سابقه در زمینه آب فاضلاب زمان گچ ریزی مواردی ماننده  (تاسیسات زیر زمینی موجود،تقاطع خط اصلی و فرعی ،جانمایی مناسب منهول ها در طول خط و تقاطع ها، فاصله خط شبکه فاضلاب با مشترکینی که انشعاب به آنها نصب می شود و…. ) در نظر می گیرد.
 6. بعد از مشخص نمودن مسیر حفاری می بایست عمق حفاری به حفار ها اعلام شود، با توجه به مشخصات نقشه و برداشته های نقشه برداری که در توضیحات بالا ذکر گردید.
 7. شیب مناسب در خط معمولا توسط نقشه بردار و با تایید مهندسین ناظر در پروژه مشخص می شود وممکن است با رقوم ذکر شده با نقشه مقدار فرق داشته باشد.
 8. زمانی که بستر لوله گذاری آماده شده نقشه بردار کف محل های حفاری شده را قرائت می کند.
 9. نقشه بردار باید راستای لوله گذاری را نیز چک نماید که لوله گذاری انجام شده در راستای مستقیم انجام شود.
 10. بعد از لوله گذاری جهت اطمینان از شیب لوله کد ارتفاعی روی لوله نیز می بایست قرائت شود.
 11. مراحل ذکر شده بالا وظایف نقشه بردار مجری شبکه فاضلاب می باشد.