شرکت مهندسین استیم آرمه

Steam Arme Engineering co

بارگیری و حمل و نگهداری لوله ها و اتصالها

حمل و جابجایی لوله های پلی اتیلن و متعلقات

الزامات : در بارگیری و تخلیه لوله و متعلقات، نهایت دقت و احتیاط می بایست به عمل آید، تا صدمه ای به آنها وارد نیاید. بلند کردن و پائین گذاشتن لوله و متعلقات، باید به آرامی انجام شود. در زمان حمل نیز، از کامیون های با سطح صاف و بدون میخ و عاری از سطوح تیز و برنده استفاده شود. چنانچه لوله ها به صورت بسته بندی در کارخانه تهیه و عرضه می شوند، در موقع بلند کردن آنها توسط جرثقیل ، باید از تسمه های پهن استفاده شود و از به کار بردن زنجیر، قلاب، یا سایر وسایل سخت اجتناب گردد. برای لوله های با طول بیش از ۶ متر، از تیرهای توزیع کننده نیرو استفاده شود.

حمل و جابجایی لوله های پلی اتیلن و متعلقات

شرایط انبار کردن:در انبار کردن لوله توجه شود که بیش از 6 ردیف لوله بر روی هم قرار نگیرد لوله بصورت صلیبی بر روی هم گذاشته شود و کوپله لوله (مادگی)خارج از زیر لوله ردیف بالائی خود باشد این به منظور جلوگیری تغییر شکل مادگی لوله است که در صورت فشار وزن لوله های ردیف بالائی مادگی احتمال تغییر شکل آن می باشدکه در نصب لوله به یکدیگر مشکل ایجاد خواهد شد.

چیدمان لوله دوجداره  : لوله‌ها را به صورت زیگزاگ چیده شوند تا کوپلرهای لوله‌ها از حالت عادی خارج نشوند.

ارتفاع : ارتفاع مجاز چیدن لوله‌ها روی هم در شرایط کارگاهی برای لوله‌های سایز پایین حداکثر دو متر می‌باشد. در سازهای بالای 500 میلیمتر ، لوله‌های بالایی باید بر روی ورقه‌های چوبی قرار گرفته که در این شرایط حداکثر ارتفاع مجاز برای دپوی لوله‌ها روی هم 5/2 متر می‌باشد. لوله‌های با طول شش متر باید بر روی سه ورقه چوبی و لوله‌های کمتر از چهار متر باید بر روی دو ورقه چوبی قرار داده شوند. در این شرایط ورقه ها با فاصله‌های مساوی بین دو انتهای لوله قرار داده می‌شوند. دقت شود که لوله‌های منهولی نباید روی هم قرار داده شوند.

سایز : هرگز در محل دپو،لوله های سایز های پایینتر را در سایز های بالاتر نباید قرار داد،زیرا باعث بالا رفتن وزن وفشار بر روی لوله های زیرین می شود که این امر باعث تغییر شکل آنها خواهد شد.

***از تماس لوله پلی اتیلن و دیگر اتصالات پلی اتیلن با مواد شیمیایی مهاجم مانند مایعات هیدروکربنی پرهیز شود.

*** برای جلوگیری از سقوط لوله ها و ریزش پشته ها که میتواند موجب آسیب به لوله یا افراد گردد از گوه یا تکه ی چوبی استفاده گردد.

*** لوله های با قطربیشتر از 700mm  باید به صورت مجزا بر روی سطح زمین قرار داده شوند.

روش مناسب جابجائی

نباید برای جابجا کردن لوله های پلی اتیلن، آنها را روی زمین سخت بغلطاند. نباید برای انتقال لوله ها به سطح پائین تر، آنها را روی ریل فلزی یا الوار چوبی سر دهد و باید دقت کرد در هنگام جابجایی لوله و متعلقات، ضربه ای به آنها وارد نشده و یا خراش و ساییدگی در آنها به وجود نیاید. در عین حال باید از تماس جداره لوله یا متعلقات فلزی و سنگهای تیز، که موجب بریدگی و یا کنده شدن جداره آن می شود، جلوگیری گردد. در صورتی که جابجایی لوله و متعلقات در دمای زیر صفر درجه انجام می شود، باید دقت کرد که لوله و متعلقات با اجسام سخت برخورد نکرده و یا سقوط نکنند، زیرا باعث شکستگی آنها می شود.

در صورت حمل و نقل در شرایط مرطوب یا یخبندان، دقت شود که به علت لغزنده بودن سطح لوله ها، صدمه به افراد در موقع حمل وارد نشود ، باید دقت کرد که لوله هایی که به صورت رول انبار می شوند، در موقع باز کردن، روی سطح سخت کشیده و باز نشوند و باز کردن آنها، به صورتی انجام شود که رول لوله پیچ نخورده و تاب بر ندارد .

کنترل ورود لوله و متعلقات به کارگاه

لوله ها در کارخانه، با روش های مورد تائید از نظر کیفیت تولید، مورد کنترل قرار خواهند گرفت. کنترل های تولید خارج از این مشخصات بوده و باید مستقلا انجام شود.

در موقع تحویل لوله های پلی اتیلن به کارگاه به نکات عمده زیر توجه نموده :

– مجموع مقادیر کالای حمل شده از نظر مقدار با بارنامه کنترل گردد.

– هر مقدار کمبود لوله یا متعلقات، همراه با لیست خسارت های احتمالی، در برگ رسید درج شود.

– لیست لوله های آسیب دیده و لیست نواقص در محموله حمل شده فورا تهیه و اعلام شود.

نگهداری لوله و متعلقات پلی اتیلن

– لوله و متعلقات در محل خنک و به دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شوند. در صورتی که مدت انبارداری طولانی باشد، لوله ها و متعلقات با پارچه نیره پوشانیده شوند.

– لوله و متعلقات در محلی از انبار قرار داده شوند که در معرض تهویه مناسب بوده و از تجمع هوای گرم در اطراف لوله و متعلقات جلوگیری شود.

– لوله و متعلقات باید دور از منابع حرارتی و یا وسایل داغ، نظیر بخاری، دیگ بخار و یا موتور خانه انبار شوند .

– در صورتی که لوله پلی اتیلن روی یکدیگر قرار داده می شوند،به منظور جلوگیری از خم شدن و دو پهن شدن، لوله ها باید کاملاً موازی یکدیگر بوده و ارتفاع لوله هایی که به این ترتیب انبار می شوند،نباید از یک متر تجاوز نماید.  

دستورالعمل انبارش و افزایش عمر مفید واشرهای الستیکی (اورینگ) :

اغلب لاستیکها و پلاستیک ها در طول انبارش به دلیل تغییر در خواص مانند سفتی یا نرمی بیش از حد، ترک خوردگی یا تخریب سطح نهایتا غیر قابل استفاده می شوند. این تغییرات ممکن است ناشی از یک عامل خاص یا ترکیبی از عوامل از قبیل اکسیژن، ازن، نور، حرارت، رطوبت یا روغن ها و حلال ها باشد. اما امکان به حداقل رساندن اثرات مخرب این عوامل با انتخاب مناسب شرایط انبارش وجود دارد.

دما:

دمای انبارش ترجیحا مابین ۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد می باشد. دماهای بالاتر سبب تسهیل تخریب لاستیک می گردد. دماهای پایین الزاما موجب تخریب نشده و باعث سفت تر شدن مادهی لاستیکی می گردد. این نکته هنگام حمل و نقل نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اگر واشر لاستیکی در دمای پایین نگهداری شده باشد، قبل از استفاده باید دمای آن تقریبا به ۳۰ درجه سانتیگراد رسانده شود.

رطوبت:

رطوبت نسبی انبار باید زیر ۷۵٪ بوده و از وقوع چگالش ممانعت به عمل آید. از رطوبت و خشکی زیاد باید اجتناب گردد و به هنگام تهویهی ضروری، رطوبت باید در حداقل نگه داشته شود.

نور:

لاستیک باید در برابر نور به ویژه نور شدید آفتاب با نور مصنوعی با مقادیر فرابنفش زیاد محافظت گردد، مگر این که مواد در بسته – بندی تیره یا محلی که تمامی پنجره ها پوشیده شده باشند نگهداری شود.

اکسید شدن:

تا جایی که ممکن است لاستیک باید به کمک بسته بندی یا نگهداری در محل های غیر قابل نفوذ در برابر هوا محافظت گردند. همچنین به دلیل مخرب بودن آن انبار نباید حاوی تجهیزاتی با قابلیت تولید آن از قبیل لامپ های بخار جیوه و تجهیزات الکتریکی با ولتاژ بالا باشد.

تغییر شکل:

لاستیک ها باید تا حد ممکن در شرایط رها از تنش (فشاری و کششی) انبار گردند. اگر امکان ممانعت کامل از تغییر شکل وجود نداشته باشد باید در حداقل نگه داشته شود چون تغییر شکل می تواند منجر به ایجاد ترک و تغییر دائمی در شکل شود.

تماس با مواد گاز، مایع و نیمه جامد:

لاستیکها در زمان انبارش نباید در تماس با حلال ها، روغن و مواد نفتی، گازها و سایر مواد نیمه جامد قرار گیرند. در موارد خاص اجزاء لاستیکی ممکن است با پوشش خاصی از سیالی که قرار است تحت آن شرایط به کار روند نگه داشته شوند.

تماس با فلزات:

تماس مستقیم با برخی فلزات مانند منگنز، آهن و به ویژه مس و آلیاژهای آن از قبیل برنج و ترکیبات آن اثرات مخربی بر روی بعضی لاستیک ها دارد. لاستیک نباید در تماس با این فلزات یا مواد حاوی این ترکیبات انبار گردد و باید به کمک لفافه یا لایه ای از مواد مناسب مانند کاغذ یا پلی اتیلن محافظت گردد.

اگر محصولات با دقت کافی و بر طبق اصول پیشنهادی انبار گردند عمر مفید بسیار طولانی خواهد بود. در مواردی که شرایط انبارش مطلوب نباشد، بازرسی دوره ای نمونه ها الزامی می باشد. به هنگام بازرسی پارامترهای زیر باید مورد بررسی و توجه قرار گیرند

تغییر شکل دائمی، آسیب مکانیکی، صاف شدن انحناها و مانند آن، چسبناکی، سختی یا نرمی قابل توجه در سطح واشر، ترکها (با استفاده از ذره بین در حالتی که لاستیک کشیده یا خم شده است).