شرکت مهندسین استیم آرمه

Steam Arme Engineering co

مراحل اجرای شبکه فاضلاب

شرکت مهندسین استیم آرمه مجری شبکه جمع آوری فاضلاب به صورت ثقلی

کارکرد بی عیب شبکه فاضلاب  به نحوه اجرای درست آن بستگی دارد،شرکت مهندسین استیم آرمه با تکیه بر تجربه و دانش خود در زمینه اجرای شبکه فاضلاب (انتقال-جمع آوری) آماده ارائه خدمات به کار فرمایان محترم می باشد.

شبکه فاضلاب سیستمی متشکل از لوله های فاضلاب برای انتقال فاضلاب خانگی و غیر خانگی به محل تصفیه خانه و یا سپتیک تانکها می باشد،لوله های فاضلاب به روش های مختلف در زیر زمین اجرا می گردد.

شرکت ما براساس تجربه دانشی که در این رشته کسب نموده فلو چارت اجرایی  جهت اجرای بی عیب، سریع و اقتصادی این گونه پروژه ها تهیه نموده و براساس آن اهداف پروژه را محقق می نماید.

چارت مراحل اجرای شبکه فاضلاب
چارت مراحل اجرای شبکه فاضلاب

با توجه به اینکه اجرای شبکه فاضلاب در خیابان ها و گذر ها صورت می گیرد می بایست یک برنامه ریزی منسجم اجرای برای آن تهیه دید، و مطابق آن پروژه را پیش برد.

کندی کار و دوباره کاری علاوه تحمیل مسائل مالی بر پروژه احتمال به وجود آوردن حادثه را برای پرسنل اجرای و رهگذرانی که در محدوده پروژه تردد می کند به وجود می آورد.

روشی اجرای اسیتم آرمه

نقشه برداری در اجرای شبکه فاضلاب

گام یک:

مطالعه بررسی نقشه های اولیه : کارشناسان فنی استم آرمه ابتدا اقدام به بررسی  نقشه های اولیه پروژه و مطابقت آن با شرایط حال پروژه نموده(چک بنچ مارک،چک کد ارتفاعی خط پروژه،تطبیق ،پلان پروژه) می نمایند

کاتر زنی مسیر شبکه فاضلاب

گام دوم:

گچ ریزی خط پروژه و کاتر زنی – کارشناسان اجرایی استیم آرمه با بررسی محل های اجرای اقدام به گچ ریزی محل های پروژه می نماید با در نظر گرفتن :

  • مسر راه پروژه خطر برای رهگذران و پرسنل اجرایی نداشته باشد،.
  • شبکه فاضلاب تداخل  و برخورد با تاسیسات زیر زمینی موجود نداشته باشد.
  • پیش بینی محل مناسب جهت آدم روها(منهول ها) و کلین اوت ها.

کاتر زنی به نحوی انجام می شود که آسیب کمتری به آسفالت و روسازی های موجود وارد شود.

نمونه ای از گالری لوله گذاری به روش نقبی

گام سوم:

             حفاری محل لوله گذاری :

در قدم اول  کارشناسان  فنی واجرای استیم آرمه با بررسی موارد تاثیر گذار در انتخاب نوع حفاری مناسب ترین روش که در آن ایمنی و اقتصادی بودن حفاری در نظر گرفته شده انتخاب و با نظر کارفرما شروع به حفاری می نماید.

شرکت مهندسین استیم آرمه

انواع حفاری هایی که توسط شرکت استیم ارمه اجرا می شود:

1- حفاری نقبی (سنتی) :

  حفاری دستی (نقبی) به وسیله نیروی انسانی  بیل کلنگ اجرا می گردد، ومعمولا زمانی که محدودیت جا برای محل حفاری و یا ماشین آلات حفاری در محدود پروژه وجد دارد و یا منطقه داری خاک ریزش،عبوری عرضی از خیابان ها می باشد از روش حفاری دستی (نقبی) استفاده می شود.

ابعاد نقب بستگی به سایزلوله مورد استفاده دارد و طول لوله گذاری براساس فاصله دو منهول می باشد.

نمونه ای از گالری لوله گذاری به روش نقبی
لوله گذاری داخل نقب

2- حفاری ترانشه باز:

حفاری ترانشه  به وسیله ماشین آلات حفاری صورت می گیرد و زمانی که فضای مناسب جهت خاکبرداری موجود باشد و ماشن الات داردی شعاع مانور حرکتی مناسب وعواملی دیگری ماننده خاک مناسب جهت حفاری ماشینی(غیر ریزشی بودن)، عمق مناسب حفاری و … در محل پروژه دارا باشد گزینه حفاری ترانشه باز از نظر ایمنی،اقتصادی و سرعت پروژه کاملاً مناسب و بهینه می باشد.

عرض ترانشه بستگی به سایز لوله مورد استفاده دارد و طول لوله گذاری براساس فاصله دو منهول می باشد.

حفاری ترانشه جهت لوله گذاری فاضلاب
حفاری ترانشه جهت لوله گذاری فاضلاب
زیر سازی لوله گذاری ترانشه
زیر سازی لوله گذاری ترانشه
شن ریزی زیر لوله
شن ریزی زیر لوله

گام چهارم:

 زیر سازی زیر لوله فاضلاب:

زیر سازی لوله بعد از زمان حفاری انجام می گیرد که و جزئیات بستر سازی

با توجه  نوع لوله،بار های مرده و زدنده وارده به لوله طراحی می شود.

  1. رگلاژمحل حفاری
  2. مناسب سازی کف لوله جهت اجرای شیب لوله
  3. مستحکم نمودن زیر لوله جهت جلوی گیری از نشست
  4. زهکش نمودن مسیر لوله گذاری

((زیر سازی لوله معمولاً توسط شن ویا بت مگر اجرا می شود ))

شرکت مهندسین استیم آرمه
اجرای فوم بتن در حفاری نقبی

گام پنجم:

پر نمودن روی لوله  گالری:

  روی لوله از کف بستر سازی تا 15 الی 30 روی لوله توسط خاک سرندی و یا شن پوشیده می شود و بسته به نوع پروژه ترانشه و یا نقب محل      حفاری توسط شفته آهک،شفته سیمان و یا فوم بتن برای پر کردن مابقی محل های حفاری استفاده می شود.

شرکت مهندسین استیم آرمه
شفته آهم میله و گالری حفاری شده در حفاری نقبی
اجرای فوم بتن در حفاری نقبی

گام ششم:

منهول سازی و کلین اوت:

یکی از اجرای اصلی شبکه فاضلاب منهول وکلین اوت می باشد،منهول (آدمرو) محل دست رسی و تغیر مسیر شبکه فاضلاب می باشد و کلین اوت  محل هایی جهت شستشوی شبکه فاضلاب می باشند.

شرکت مهندسین استیم آرمه

نوع منهول ساخته شده در پروژه ها بستگی طراحی انجام شده،تاسیسات زیر زمینی،بودجه تامین مصالح ساخت منهول بار ترافیکی روی منهول و… که توسط کارشناسان فنی و اجرایی استیم آرمه بررسی و مناسب ترین نوع منهول جهت پروژه انتخاب می شود.

منهول آجری
منهول بتنی
منهول بتنی
اجرای کلین اوت
اجرای کلین اوت

در انتهای مسیر های شبکه فاضلاب و محل های بحرانی که احتمال وجود که نیاز به شستشوی مسیر می باشد کلین اوت هایی جهت شستشوی مسیر در شبکه فاضلاب تعبیه می شود

گام هفتم:

ترمیم محل های حفاری شده

در زمان حفاری روسازی محل های لوله گذاری شده تخریب می شود و بعد از اتمام عملیات می بایست به حالت اول برگردد، تیم ترمیم روسازی استیم آرمه محل های حفاری شده را مطابق دیتایل های اجرای و استاندارد های تعریف شده ترمیم می نماید.

ترمیم محل های حفاری شده
ترمیم مسیر حفاری
ترمیم مسیر حفاری
آسفالت مسیر حفاری شده

گام هشتم:

 تست های شبکه فاضلاب :

بعد از انجام لوله گذاری تست هایی جهت اطمینان خاطر از انجام صحصح کار توسط نیرو های آزمایشگاهی انجام می شود،تست روان آب،تست هیدرولیک ، آزمایش تراوش و نشت یابی و… تست هایی است صورت می پذیرد.

تست های شبکه فاضلاب