شرکت مهندسین استیم آرمه

Steam Arme Engineering co

شرح

طراحی خطوط شبکه آب

شبكه مناسب:  تامين آب با كميت و كيفيت مناسب به مصرف كنندگان با هزينه كم و اعتمادپذيري بالا بخصوص در مواقع غير عادي (شكست لوله  ها- خرابي پمپها يا شيرها – آتش- سوزي).

طراحي یک شبکه در مجموع شامل موارد زیر می باشد :
طراحي جانمايي شبكه
طراحي لوله ها (جنس و قطر)
طراحي شيرها (نوع و موقعيت)

جانمایی شبکه های آبرسانی :

جانمایی خطوط شبکه آب
 1. پياده سازي مسير مقدماتي خطوط لوله بر روي نقشه هـاي برداشـت شـده در مقيـاس 1:1000يـا  1:2000براسـاس گزارش مصوب مرحله طراحي پايه و نتايج بازنگري های انجام شده.
 2. پيمايش مسير خط لوله و بررسيهاي محلي
 3. ترسيم عمق اجرايي لوله (خط پروژه) بر روي نقشه هـاي پروفيـل طـولي براسـاس ضـوابط و مبـاني انتخـاب شـده. عمقه اي حداقل و حداكثر، تاسيسات موجود، عوارض طبيعي و مصنوعي، شرايط ژئوتكنيكي و امكانات اجرايي .
 4. تعيين محل شيرآلات قطع و وصل (كشويي يا پروانه اي)، تخليه هوا، تخليه آب، سامانه اندازه گيري جريان آب، سايز شيرآلات و اتصالات و متعلقات مورد نياز با توجه به توپوگرافي مسير خط لوله و اسـتانداردهاي متـداول و همچنـين بررسي نحوه دفع آبهاي زايد تا تخليه گاه مناسب.
 5. بررسي هاي لازم در خصوص نحوه ارتباط بين مسير خط لوله و جـاده هـاي موجـود يـا جـاده دسترسـي پيشـنهادي به منظور به حداقل رساندن مشكلات در زمان اجرا و بهره برداري و بهينه سازي هزينه ها .
 6. بررسي اجراي عمليات به روش لوله راني در قسمتهايي كه امكان كارگذاري لوله بروش ترانشه كني وجود نداشته باشد. عبور لوله از تقاطع جاده هاي اصلي و راه آهن از عمده ترين مقاطعي است كه عمليات لوله راني بروش ماشـيني و يا سنتي را بسته به قطر و امكانات اجرايي الزامي مي سازد.
 7. كليه اطلاعات موجود و مربوط به عوارض طبيعي و مصنوعي نظير جويها، نهرها، مجاري سطحي، درختان بزرگ، تيرهاي برق، تلفن و تاسيسات زيرزميني از قبيل قنوات ،خطوط آب فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و….. حتي الامكان بايد بر روي نقشه های جانمایی خطوط شبکه منعکس گردد.
 • خطوط جمع آوري آب چاه ها و همچنين خط ارتباطي بين مخازن نيز جزو خطوط آبرساني محسوب می شود.

طراحي لوله ها (جنس و قطر) :

حداقل قطر لوله آب در طراحی شبکه آب

حداقل قطر لوله ها : قطر لوله های هر شبکه باید بگونه ای طراحی شوند که جایگزینی قطرهای کمتر موجب کاهش فشار شبکه از حدود مجاز شود. جدولی که در ادامه خواهد آمد نمونه ای از محدودیت های قطر را برای لوله های سیستم های توزیع آب شهری نشان می دهد. در شبکه های آبرسانی شهری ایران حداقل قطر در لوله های فاقد شیر آتش نشانی 60 میلیمتر و در لوله های دارای شیر آتش نشانی 100 میلیمتر توصیه شده است.

جنس لوله ها : لوله ها را می توان به انواع مختلف از نظر جنس کاربرد و نحوه اتصالات دسته بندی نمود. در آبرسانی عمدتاً از لوله های آهنی و پلاستیکی استفاده می شود.

در آبرسانی منازل و اماکن و سیستم های آبرسانی کوچکnاز لوله های گالوانیزه استفاده می شود.در لوله کشی آب گرم و سرد مصرفی برای اتصال لوله ها به یکدیگر تغییر جهت دادن لوله ها انشعاب گیری و یا تبدیل قطر لوله از قطعاتی استفاده می کنیم که آنها را اتصالات یا وصاله می نامند.

لوله های گالوانیزه : لوله های گالوانیزه خود به دو دسته تقسیم می شوند :  لوله فولادی گالوانیزه و لوله آهنی گالوانیزه این دو نوع در بازار به لوله های آهنی سفید معروف اند و عموما بین این دو نوع فرق گذاشته نمی شود در صورتی که لوله های فولادی گالوانیزه در مقایسه با نوع آهنی آن سبک تر و براق تر است.

هر دو نوع لوله های گالوانیزه در شاخه های ۶ متری ساخته می شوند و در هر دو سر حدیده شده اند. قطر اسمی این لوله ها از اینچ تا ۸ اینچ دسته بندی شده اند. برای اتصال لوله های گالوانیزه نمی توان از فرایند جوشکاری استفاده نمود چرا که در اثر حرارت جوشکاری روی موجود در این لوله ها اکسید شده و گاز اکسید روی ایجاد شده برای تنفس خطرناک است.

لوله های فولادی گالوانیزه :

این نوع لوله ها برای آبرسانی به کار برده می شوند ولی مورد استفاده اصلی آنها برای تهویه است. جنس این لوله ها از فولاد نرمی است که در ساختن آن ورقه فولاد را با فشار داخل قالب عبور داده و درز آن را جوش می دهند و سپس آنها را جهت افزایش مقاومت در برابر اسیدها و زنگ زدگی ها روی اندود ( گالوانیزه ) می کنند.این نوع لوله ها نسبت به نوع آهنی در برابر اسیدها مقاومت کمتری دارند.

لوله های آهنی گالوانیزه :

جنس این لوله ها آهن سفید نورد شده است که درز آن توسط دستگاههای درز جوش بهم جوش داده می شود و سپس لوله را در فلز روی مذاب فرو می برند. این لوله ها از رنگ تیره و خاکستریشان شناخته می شوند.

لوله های پلاستیکی :

لوله های پلاستیکی به ۶ دسته مجزا می شوند:

 • لوله های PE – پلی اتیلن
 • لوله های PVC – پی وی سی
 • لوله های PP – پلی پروپیلن
 • لوله های ABS
 • لوله های CPVC
 • لوله های PB

لوله های پلی اتیلن:

این لوله ها به رنگ تیره یا سیاه رنگ هستند. ضخامت و چگالی لوله های پلی اتیلن نسبت به لوله های PVC بیشتر است.این لوله ها در برابر فشار ناشی از سیال مقاوم تراند.

اتصال لوله های پلی اتیلن به روش اتصال جوش حرارتی و جوش سر به سر انجام می شود.لوله های PE به دلیل تحمل فشار بالا در شیکه توزیع آب شهری کاربرد دارد.

مزاياي لوله هاي پلي اتيلن به شرح ذیل می باشد:

 • مقاومت عالي در برابر زمين لرزه و رانش زمين
 • قابليت اتصال بسيار محكم، بدون نشتي و در عين حال انعطاف پذير
 • مقاومت بالا در برابر اشعه فرا بنفش خورشيد
 • دارا بودن خصوصيات هيدروليكي بسيار مناسب
 • هزينه پايين تعمير و نگهداري
 • مقاومت در برابر خوردگي گالوانيكي
 • مقاومت در برابر پوسيدگي، سايش و ضربه
 • خاصيت انعطاف پذيري مناسب
 • خاصيت جمع شوندگي
 • سبكي وزن

باتوجه مزایا ذکر شده و وجود کارخانه های معتبر در زمینه تولید لوله پلی اتیلن در اکثر پروژه های شبکه های آبرسانی از لوله های پلی اتیلن استفاده می شود.