شبکه و انتقال آب و فاضلاب

شرکت مهندسین استیم آرمه

Steam Arme Engineering co

طراحی و مشاوره مهندسی

طراحی و مشاوره مهندسی

ساخت یک شبکه فاضلاب کارآمد و اقتصادی نیازمند طراحی دقیق می باشد  به طوری که پارامترهای فنی و اجرایی از جمله حداقل و حداکثر شیب ، حداقل و حداکثر سرعت ، حداقل قطر لوله و حداقل و حداکثر عمق لوله گذاری فاضلاب رو در آن محاسبه شده باشد. همچنین در طراحی شبکه می بایست تدابیری مانند تعبیه دریچه بازدید، آدم رو، کلین اوت و …  برای زمان بهره برداری در نظر گرفت  تا امکان دسترسی به شبکه فاضلاب جهت رفع نقص فراهم گردد.

دپارتمان طراحی شبکه فاضلاب شرکت مهندسین استیم آرمه با استفاده از متدولوژی های نوین و به کارگیری جدیدترین نرم افزار های طراحی،  خدمات فنی مهندسی در زمینه طراحی شبکه فاضلاب  مطابق شرح ذیل را به کار فرمایان محترم ارائه می نماید:

  1. مطالعات مقدماتی، تشریح اهداف پروژه و تهیه اسناد طرح توجیهی پروژه
  2. مطالعات مکان یابی، جمعیت شناسی، زمین شناسی و تهیه نقشه های مربوطه بر پایه سامانه اطلاعات  جغرافیایی
  3. طراحی تفصیلی مشتمل بر تهیه نقشه ها، اسناد و مدارک طراحی شبکه فاضلاب احداث وتکمیل شبکه فاضلاب ، ضامن سلامت شهروندان و محیط زیست.

اجرای خطوط و شبکه فاضلاب

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تعمیر، نگهداری و بهره برداری از شبکه فاضلاب

تعمیر و نگهداری شبکه فاضلاب

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.