شرکت مهندسین استیم آرمه

Steam Arme Engineering co

شرح

ترمیم مسیر حفاری شبکه فاضلاب

عملیات انجام ترمیم پس از پرکردن ترانشه و یا چاهکها با توجه به شرایط پیشرفت کار می بایست صورت پذیرد.

روسازی در مسیر خیابان های تا عرض 8 متر :

اجرای کامل روسازی در مسیر فوق شامل عملیات تفصیلی به شرح زیر می باشد:

 1. تسطیح و رگلاژ بستر بانضمام کوبیدن با ۸۵ % کوبیدگی بروش آشتوی اصلاح شده.
 2. تهیه ، حمل و پخش ، آبپاشی و کوبیدن مصالح زیراساس, و اساس سنگی (ماکادام) به ضخامت ۲۰ سانتیمتر
 3. تمیز کردن ، جارو نمودن و نظافت مسیر.
 4. تهیه مصالح و اجرای اندود پریمکت از نوع قیر (MC۲) به میزان 1.5 کیلو گرم در متر مربع.
 5. تهیه ، پخش و کوبیدن آسفالت توپکا با دانه بندی ۱۵-۰ میلیمتر ضخامت ۵ سانتیمتر کوبیده با تراکم مورد و لزوم.
 6. شستشو و تحویل مسیر.

روسازی مسیر خیابان عرض ۸ تا ۱۲ متر:

 اجرای کامل روسازی در مسیر فوق شامل عملیات تفصیلی به شرح زیر می باشد:

 1. تسطیح و رگلاژ بستر بانضمام کوبیدن با ۸۵ % کوییدگی بروش آشتی اصلاح شده.
 2. تهیه ، حمل و پخش ، آبپاشی و کوبیدن مصالح زیراساس, و اساس سنگی (ماکادام) به ضخامت ۳۰ سانتیمتر.
 3. تمیز کردن ، جارو نمودن و نظافت مسیر.
 4. تهیه مصالح و اجرای اندود پریمکت از نوع قیر (MC۲) به میزان 1.5 کیلوگرم .
 5. تهیه ، پخش و کوبیدن آسفالت توپکا با دانه بندی ۱۵-۰ میلیمتربه ضخامت ۵ سانتیمتر کوبیده با تراکم موردلزوم
 6. شستشو و تحویل مسیر.

روسازی مسیر خیابان عرض ۱۲ تا 25 متر

اجرای کامل روسازی در مسیر فوق شامل عملیات تفصیلی به شرح زیر می باشد:

 1. تسطیح و رگلاژ بستر بانضمام کوبیدن با ۸۵ % کویید گی بروش آشتوی اصلاح شده.
 2. تهیه ، حمل ، پخش آبپاشی و کوبیدن مصالح مخلوط (تونان)با تراکم ۹۵ درصد به ضخامت ۱۵ سانتیمتر .
 3. تهیه ، حمل و پخش ، آبپاشی و کوبیدن مصالح زیراساس, و اساس سنگی (ماکادام) به ضخامت ۳۰ سانتیمتر.
 4. تمیز کردن،جارونمودن و نظافت مسیر.
 5. تهیه مصالح و اجرای اندود پریمکت از نوع غیر (MC2) به میزان 1.5 کیلوگرم در متر مربع.
 6. تهیه ، پخش و کوبیدن آسفالت بیندر با دانه بندی 19-0 میلیمتر بضخامت 4 ساتنیمتر کوبیده با تراکم مورد لزوم.
 7. تهیه مصالح و اجرای تک کت از نوع قیر (MC2) به میزان 600 گرم در متر مربع.
 8. تهیه،پخش و کوبیدن آسفالت توپکا با دانه بندی15-0 میلیمتر بضخامت 4 سانتیمترکوبیده با تراکم مورد لزوم.
 9. شستشو و تحویل مسیر.
ترمیم مسیر حفاری ترانشه
ترمیم مسیر حفاری ترانشه
ترمیم مسیر حفاری نقبی (میله ها)
ترمیم مسیر حفاری نقبی (میله ها)

روسازی مسیر خیابان عرض ۲۰ تا ۳۰ متر

اجرای کامل روسازی در مسیر فوق شامل عملیات تفصیلی به شرح زیر می باشد:

 1. تسطیح و رگلاژ بستر بانضمام کوبیدن با ۸۵ % کوبیدگی بروش آشتوی اصلاح شده.
 2. تهیه ، حمل ، پخش آبپاشی و کوبیدن مصالح مخلوط (تونان)با تراکم ۹۵ درصد به ضخامت ۳۰ سانتیمتر
 3. تهیه ، حمل و پخش ، آبپاشی و کوبیدن مصالح زیراساس, و اساس سنگی (ماکادام) به ضخامت ۳۰ سانتیمتر
 4. تمیز کردن ، جارو نمودن و نظافت مسیر.
 5. تهیه مصالح و اجرای اندود پریمکت از نوع قیر (MC۲) به میزان 1.5 کیلوگرم در متر مربع.
 6. تهیه ، پخش و کوبیدن آسفالت بیندر با دانه بندی ۱۹-۰ میلیمتر ضخامت ۸ سانتیمتر کوبیده با تراکم مورد لزوم.
 7. تهیه مصالح و اجرای تک کت از نوع قیر (MC۲) به میزان ۶۰۰ گرم در متر مربع .
 8. تهیه ، پخش و کوبیدن آسفالت توپکا با دانه بندی ۱۵-۰ میلیمتر ضخامت ۴ سانتیمتر کوبیده با تراکم مورد لزوم .
 9. و شستشو و تحویل مسیر.

Fatal error: Uncaught TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in /home/daftaref/steamarme.com/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php:518 Stack trace: #0 /home/daftaref/steamarme.com/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php(518): implode(Array, '|') #1 /home/daftaref/steamarme.com/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php(311): MatthiasMullie\Minify\CSS->shortenHex('img.wp-smiley,i...') #2 /home/daftaref/steamarme.com/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/Minify.php(111): MatthiasMullie\Minify\CSS->execute(NULL) #3 /home/daftaref/steamarme.com/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/functions/minify.php(474): MatthiasMullie\Minify\Minify->minify() #4 /home/daftaref/steamarme.com/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/vendors/classes/class-minify-html.php(212): rocket_minify_inline_css('\nimg.wp-smiley,...') #5 [internal function]: Minify_HTML->_removeStyleCB(Array) #6 /home/daftaref/steamarme.com/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/vendors/classes/class-minify-html.php(110): preg_replace_callback('/\\s*<style(\\b[^...', Array, '<!DOCTYPE html>...') #7 /home/daftaref/steamarme.com/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/vendors/classes/class-minify-html.php(48): Minify_HTML->process() #8 /home/daftaref/steamarme.com/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/front/minify.php(74): Minify_HTML::minify('<!DOCTYPE html>...', Array) #9 /home/daftaref/steamarme.com/wp-includes/class-wp-hook.php(287): rocket_minify_html('<!DOCTYPE html>...') #10 /home/daftaref/steamarme.com/wp-includes/plugin.php(212): WP_Hook->apply_filters('<!DOCTYPE html>...', Array) #11 /home/daftaref/steamarme.com/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/front/process.php(267): apply_filters('rocket_buffer', '<!DOCTYPE html>...') #12 [internal function]: do_rocket_callback('<!DOCTYPE html>...', 9) #13 /home/daftaref/steamarme.com/wp-includes/functions.php(4757): ob_end_flush() #14 /home/daftaref/steamarme.com/wp-includes/class-wp-hook.php(287): wp_ob_end_flush_all('') #15 /home/daftaref/steamarme.com/wp-includes/class-wp-hook.php(311): WP_Hook->apply_filters('', Array) #16 /home/daftaref/steamarme.com/wp-includes/plugin.php(484): WP_Hook->do_action(Array) #17 /home/daftaref/steamarme.com/wp-includes/load.php(1052): do_action('shutdown') #18 [internal function]: shutdown_action_hook() #19 {main} thrown in /home/daftaref/steamarme.com/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php on line 518