شرکت مهندسین استیم آرمه

Steam Arme Engineering co

شرح

تامین شرایط ایمنی کارگاه فاضلاب

اقدامات پیشگیرانه :

انجام هماهنگی جهت شروع حفاری ها با شرکتهای آب ، برق ، گاز ، مخابرات و سایر ارگانهای ذیربط و تهیه پلان و پروفیل های نصب انشعاب.

تأمین علائم و وسائل ایمنی اطراف محدوده گود برداریها و حفاریها شامل : تهیه و نصب داربست و گونی و نوار خطر ، علائم ایمنی ، جهت اجرای حفاط موقت محدوده گودبرداری در معابر اصلی و فرعی و پیاده روها و نیز محل های حفاری شده جهت نصب سیفون ها و موفه ها به ارتفاع حداقل ۱۵ متر با توجه به جبهه های کاری و پیش بینی شرایط اجرائی .

نصب چراغهای راهنمای چشمک زن و چراغهای گردان و روشن نگهداشتن آنها بصورت تمام وقت در طول زمان اجرای پروژه در محلهای ابتدا و انتهای محدوده های اجرای پروژه و نیز تقاطع خیابانها .

نصب تابلوهای مشخصات پروژه و اطلاع رسانی به شهروندان و شبرنگ ها و علائم ایمنی و راهنمایی و رانندگی ، به تعداد کافی .

تهیه و نصب نردبان فلزی جهت دسترسی به کف گودبرداری ها به تعداد لازم .

تأمین تجهیزات لازم جهت برقراری تردد عابرین پیاده و وسائل نقلیه از روی دهانه گود برداری و حفاری ها شامل : پوشش دهانه گودبرداریها و حفاریهای محلهای نصب سیفون و موفه انشعاب گیرها با ورقهای فنری مناسب و پوشش دهانه میله های حفاری شده با ورق های فلزی و یا در پوشهای مناسب چوبی به ابعاد وضخامت استاندارد.

پایدار سازی حفاری :دیوار های گود برداری های مربوط به نصب سیفونها موفه انشعاب گیرها و نقبها و کوره سنتی

حفاظت تاسیسات زیر زمینی شامل : لوله های آب و گاز و کابلهای برق وتلفن وفیبر های نوری و نیز قناتهای وسایر ابنیه سنتی.

حفظ شرایط عادی معابر شامل : حمل نخاله ها وخاکهای مازاد حاصل از گودبرداریها و حفظ تردد معابر.

مقطع شماتیک از مواردی ایمنی در خیابان های اصلی با عرض بیش از 12 متر

مقطع شماتیک از مواردی ایمنی در خیابان های اصلی با عرض بیش از 12 متر

محل دپوی خاک در داخل محدوده حصار نیو جرسی می باشد.

حصار موقت نیوجرسی در چهار طرف محدوده جبهه اجرائی پروژه قرار گیرد.

حصار موقت نیو جرسی با نصب علائم تکمیل گردد.

پوشش موقت دهانه گود برداری مر بوط به شفت ها و آدم روها با ورقهای فلزی یا بتنی و یا چوبی مناسب انجام شود.

در مورد شفت ها و گود برداری آدم روها که بصورت منفرد اجرا می گردند استقرار نیوجرسی در اطراف محدوده گود برداری ضروری میباشد.

میله های تنفسی و منهول ها:

دهانه کلیه منهولهای حفاری بعد از اتمام شیفت کاری پوشیده و پلیتهای مورد استفاده استاندارد بوده و از هر نوع درپوش متفرقه ( چوبی و…) ممنوع می باشد.

پلیت فلزی مورد استفاده جهت میله ها و منهولها و با توجه به نوع محور و حصار کشی مربوطه متفاوت بوده و باید شرایط ذیل را دارا باشد

ا- نصب پلیت باید به گونه ای باشد تا از ایجاد سروصدا جلوگیری نماید.

2- پلیتها به نحوی جاسازی شده باشند که مانع سرقت آن شود.

نکته مهم : کلیه منهول های تقاطع محورهای فرعی به اصلی یا نیمه اصلیمی بایست با نیوجرسی محصور گردد.

3-  مسدود یا محدود نمودن پیاده روها و معابر عمومی و سایر فضاهای عمومی ، برای انبار کردن مصالح با انجام عملی ساختمانی فقط در صورت اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط و رعایت موارد زیر امکانپذیر می باشد.

 الف- وسایل و تجهیزات و مصالح ساختمانی باید در جایی قرار داده شوند که حوادثی برای عابرین و وسایط نقلیه بوجود نیاورند. مصالح و وسایل فوق شب ها باید بوسیله علائم درخشان و چراغ های قرمز احتیاط مشخص شوند.

ب- در مواردی که نیاز به تخلیه مصالح ساختمانی در معابر عمومی یا مجاور آن باشد ، باید مراقبت کافی به منظور جلوگیری از لغزش ، فرو ریختن یا ریزش احتمالی آنها به عمل آید.

4 – تا حد امکان مسیری جهت تردد ترافیک سواره در کناره ترانشه باز بماند و از اشغال طرفین ترانشه با خاک حاصل از حفاری اکیدا خودداری شود و در خصوص حمل خاک های مازاد و مزاحم با توجه به عرض معابر دستور کارهای لازم از طرف دستگاه نظارت صادر گردد.

5- حداقل فاصله خاک حاصل از حفاری از لبه ترانشه یا گودهای حفاری شده حداقل ۵۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود.

6- عملیات ساختمانی باید طوری برنامه ریزی و اجرای شود که خطرهای احتمالی ناشی از آن در داخل یا خارج از محل ، در اسرع وقت قابل پیشگیری باشد.

7- وسایل و تجهیزات لازم برای تأمین ایمنی و وسایل اطفای حریق ، وسایل حفاظت فردی و کمک های اولیه را در داخل و خارج کارگاه به میزان کافی تدارک و فراهم باشد ، و آموزش های لازم را در جهت استفاده و بکار گیری صحیح آنها به کارگران توسط مسئول ایمنی داده شود. مسئول ایمنی هم موظف به بازرسی دوره ای کلیه وسایل مزبور از حيث سالم بودن ، کامل بودن و آماده به کار بودن در مواقع خطر می باشد.

8- در صورت احتمال وقوع هر گونه خطر جانی ، کار فوران متوقف اید ، و کارگران را از محل دور نمود.

9- در صورت کار در محیط های سرپوشیده زیرزمینی شامل چاهک ها ، منهول ها ، ترانشه های باز و عمیق که فاقد روشنایی و یا کمبود نور و تهویه مناسب می باشند ، حتما به میزان کافی می بایست از وسایل روشنایی و تهویه استفاده کرد. میزان و حجم وسایل مزبور بسته به شرایط و شدت ضعف و کمبود نور و تهویه مناسب می باشد .

 

10-با توجه به اینکه اجرای پروژه فاضلاب در راههای عبور عمومی و در مجاورت مسیر تردد ترافیک پیاده و سواره معمولا انجام می شود و کارگاه عملیات پروژه فاضلاب دارای پراکندگی و گسترش طولی می باشد ، می بایست به صورت کامل بوسیله حفاظ ها و یا سایر جدا کننده ها محصور گردد.

 الف- انجام داربست به ارتفاع پایه حداقل یک متر به فاصله پایه حداکثر ۲ متر و دستکهای نصب شده به ارتفاع حداقل ۹۰ سانتی متر و فاصله دستک حداکثر ۲ متر.

تبصره ۱: داريست ها باید سالم ، غير مستعمل ، غیر فرسوده و نقاشی شده بوسیله رنگهای مشخص و یکنواخت در سطح کل پروژه های فاضلاب منطقه باشد.

تبصره ۲: سه ردیف نوار زرد رنگ به صورت طولی با فاصله های مساوی به دستکها نصب می شود و روی دستکهای ابتدائی و انتهائی ، تابلوهای خطر شبرنگ یا تابلو های مشغول به کار بودن کارگران به صورت کاملا شبرنگ نصب می شود.

تبصره ۳: روی داربست های نصب شده کاورهایی از جنس کیسه گونی با رنگ مشخص آبی یا قرمز ( ابلاغی از طرف دستگاه نظارت ) به ارتفاع حداقل 1.5 متر و مهار شده به پایه و دستکهای داربست به صورت کامل نصب می گردد.

تبصره ۴: در مسیرهای نقبی ، انجام داربست مشابه مسیر ترانشه در طول کامل و یا اطراف چاهکها در چهار طرف چاهک با شرح و کیفیت آمده در بالا می بایست انجام شود.

تبصره ۵: در اطراف منهول ها انجام داربست به صورت چهار طرف و با شرح و کیفیت آمده در بالا می بایست انجام شود.

11-نصب نیوجرسی بتنی یا پلاستیکی دارای آب به همراه دستکهای بین هردو نیو جرسی با پایه متکی بر زمین جهت کشیدن نوار خطر در ۳ ردیف که در محل منهول ها و سایر گودهای دیگر در ۴ طرف گود باید نصب گردد.

تبصره کلی : حفاظ های محصور کننده فوق الذکر می بایست از شروع حفاری تا تکمیل ، پرسازی و تحکیم و تراکم به صورت کامل و سالم نصب گردد و همراره توسط مسئول ایمنی بازرسی و مورد کنترل کمی و کیفی واقع شوند و پیگیریهای لازم در جهت اصلاح و مرمت و بازسازی و نوسازی موارد تخریب شده یا معیوب صادر گردد.

  • نصب چراغ های چشمک زن با علائم درخشان

در ابتدا و انتهای یک بازه حفاری در خیابان های فرعی می بایست چراغ های چشمک زن  به فاصله های 100 نصب گردد.

در خیابان های اصلی حداکثر به فاصله ۵۰ متر می بایست چراغ های چشمک زن نصب گردد.

در محل تقاطع های خیابان های اصلی و فرعی یا تقاطع کوچه ها با خیابان ها ، حتما می بایست یک عدد چراغ چشمک زن نصب گردد.

12-نصب تابلوهای اعلام خطر و کنترل و هدایت ترافیک تابلوهای مزبور حداقل می بایست به فواصل ۵ متر در یک بازه اجرای کار روی داربست ها ، دیوار چینی های محافظتی و یا بین نیو جرسی های منصوبه قرار گیرد.

  • در محل تقاطع فرعی و اصلی یا کوچه با خیابان حداقل ۲ عدد تابلوی خطر و کنترل و هدایت ترافیک نصب گردد.
  • در اطراف منهول ها حتما ۴ عدد تابلوی اعلام خطر و هدایت ترافیک نصب گردد.
  • در محل چاهکها در صورتیکه اطراف آن داربست نصب شود حتما ۲ عدد تابلوی خطر و کنترل و هدایت ترافیک نصب گردد.

13نصب شبرنگ .

 کلیه تابلوها و علائم هشداردهنده باید به صورت کامل شبرنگ باشند. . روی نیو جرسی ها یا دیوارهای حفاظ و کاورهای کیسه گونی ، حتما می بایست به فواصل حداکثر ۵ متر از نوارهای شبرنگ به میزان کافی و مشخص استفاده کرد.

تبصره: کلیه لوازم ، تابلوهای هشدار دهنده و نوارهای ایمنی و … می بایست بر اساس اندازه ها و با کیفیت استاندارد می بایست باشد.